Historia Myślenic

 • herb Myślenic

  Rys historyczny

  W latach 1253 - 1258 pojawia się pierwsza wzmianka o osadzie zwanej Mislimich. W niej znajdować się miała warownia, od której nazwę przyjął cały system podległych jej okolicznych warowni. Osada Mislimich leżała na Stradomiu i na wschodnich stokach Plebańskiej Góry. Do niej odnosiła się wzmianka z 1301 r. wymieniająca bezpośrednio Myślenice...

 • Zamek w Myślenicach

  Zamek w Myślenicach

  Pierwsze informacje o budowli obronnej w Myślenicach pochodzą z roku 1342. Wydany wówczas dokument wymienia funkcjonującą tam komorę celną, w której pobierano opłaty od kupców przewożących towary traktem z Krakowa na Węgry. Istnienie zamku potwierdzają źródła z 1399 roku. Nie wiadomo jednak, kto był inicjatorem przedsięwzięcia. Być może obronną murowaną wieżę kazał zbudować sobie pierwszy wójt myślenicki Hanko, a być może powstała ona na polecenie króla Kazimierza Wielkiego...

 • Myślenice

  Historia współczesna

  W okresie powojennym miasto cały czas się rozrastało. W roku 1952 do Myślenic włączono wieś Chełm. Rozwijało się charakterystyczne dla tego okresu blokowe budownictwo osiedli mieszkaniowych. Powstały osiedla przy ulicach J. Słowackiego, J. Matejki i Niepodległości. Największe z nich to wybudowane na Górnym Przedmieściu osiedle 1000-lecia.

  Kolejną inwestycją budowlaną istotną dla Myślenic była prowadzona w latach siedemdziesiątych rozbudowa drogi Kraków - Myślenice...