Rozwój osobisty

w Lifestyle/Rozwój

Rozwój osobisty trwa całe życie. To sposób, na ocenę samego siebie, swoich umiejętności i cech, celów życiowych by wykorzystać i zmaksymalizować swój potencjał. Potencjał posiada każda osoba, a wraz z nim pewne predyspozycje do konkretnych działań. Rozwój osobisty nie powinien zakończyć się nigdy.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty – Obserwacja:

Istnieje ogromna baza pomysłów i wzorów rozwoju osobistego. Tutaj omówię proces samorealizacji Abrahama Maslowa. Zakres rozwoju, jest zależny od zaspokojenia określonych potrzeb, które tworzą hierarchię.

Gdy wybrany poziom potrzeby jest zaspokojony, można przejść do realizacji wyższego, gdyż w dole hierarchii są potrzeby fizjologiczne, czyli jedzenie, picie, seks, sen, itp.

To podstawowe potrzeby przetrwania. Kolejnymi są: potrzeba bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i ekonomicznej. Dalej to potrzeba miłości i przynależności.

Kolejny to potrzeba poczucia własnej wartości. Następny to potrzeba zrozumienia i potrzeba piękna, symetrii i porządku. Ostatni, najwyższy, to właśnie potrzeba samorealizacji.

Każda osoba ma nieograniczone możliwości rozwoju, a każdy musi stać się wszystkim, czym może się stać.

Rozwój osobisty – Praktyka:

Oto słownie pięć kroków do zarządzania rozwojem osobistym:

1. Opracowanie osobistej wizji

To jasne wyobrażenie, gdzie chcesz być za kilka miesięcy, lat i dlaczego tam akurat. To najistotniejsza częścią rozwoju. Właśnie określenie swego celu.

2. Zaplanowanie rozwoju osobistego

Określiłeś swój cel, teraz możesz i dobrze by było zacząć planować, jak to osiągnąć. Dobrze jest opracować planu działania, ponieważ czyni to co wyimaginowane bardziej realistycznym. Jest również zrozumiałe dla naszej podświadomości, którą jak wiesz nieustannie musisz uczyć.

3. Doskonalenie

To kolejny, już realny krok w samorozwoju, bo przechodzimy do realizacji, czyli uczenia się i autentycznego rozwoju. Warto tutaj przyswoić techniki uczenia się, np. technikę transferu wiedzy lub samą logikę w podstawach. Wszelkie metody sprzyjające przyswajaniu wiedzy są wskazane, bo wiedza na wczesnym etapie rozwoju sama na nas nie spływa.

4. Dokumentacja osobistego rozwoju

To sposób rejestrowania własnego rozwoju lub autorozwoju. Możesz zapisywać, możesz nagrywać, możesz dokumentować w dowolny, wybrany przez siebie sposób, ale rób to, aby móc wrócić do sprawdzonych już praktyk i sposobów rozwoju. Człowiekowi przydarza się niepamięć, zwłaszcza gdy ego chce pewne rzeczy przysłonić, by nie musieć nic.

5. Plan rozwoju osobistego

Aby się skuteczniej uczyć, dobrze jest zastanowić się nad własnym doświadczeniem i wiedzą. Ponadto należy przygotować jasny plan rozwoju, bo ma on szansę na bieżąco być przez nas weryfikowany. Co już zrobiłem z zaplanowanych, a czego nie? I czy plan przebiega należycie.

Rozwój osobisty – Podsumowanie:

Jak widać nie jest to nic skomplikowanego i wyalienowanego, ponieważ wystarczy jasno określić swój cel lub poszczególne cele, zaplanować i wdrażać. Owszem potrzeba sumienności, solidności i uczciwości wobec siebie.

Kochając siebie i rozumiejąc możemy to dostosować do własnych potrzeb, ponieważ nikt nas do tego nie goni, bo to tylko nasze wyzwanie wobec siebie i to my odpowiadamy przed sobą. Pamiętaj – inwestuj w siebie, bo jak ty wzrastasz, mądrzejesz i szlachetniejesz, wzrasta twój świat i wszystko co w nim.

PS. Dla chcącego, nic trudnego.

pobrane z DZIENNIK WAREZA