MyśleniceW okresie powojennym miasto cały czas się rozrastało. W roku 1952 do Myślenic włączono wieś Chełm. Rozwijało się charakterystyczne dla tego okresu blokowe budownictwo osiedli mieszkaniowych. Powstały osiedla przy ulicach J. Słowackiego, J. Matejki i Niepodległości. Największe z nich to wybudowane na Górnym Przedmieściu osiedle 1000-lecia.

Kolejną inwestycją budowlaną istotną dla Myślenic była prowadzona w latach siedemdziesiątych rozbudowa drogi Kraków – Myślenice.

Lata 1985 – 1987 to budowa zapory w Dobczycach i zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa.
W roku 1969 Myślenice gościły kardynała Karola Wojtyłę, który koronował cudowny obraz Matki Boskiej.
Myśleniczanie brali czynny udział w organizacjach antykomunistycznych. W zakładzie Pemod, w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaczęły działać osoby związane z K.O.R. (Komitet Obrony Robotników).
Po podpisaniu porozumień sierpniowych w 1980 w Myślenicach powstała delegatura NSZZ „Solidarność”, która w roku 1989 wznowiła swą działalność jako Komitet Obywatelski Ziemi Myślenickiej i przeprowadziła wybory czerwcowe 1989 r. i wybory samorządowe w rok później.

Ustrój wolnorynkowy jaki nastał w Polsce po roku 1989 pozwolił miastu na szybki rozwój gospodarczy. Obecnie w Myślenicach prężnie rozwija się handel, a we wschodniej części miasta, tzw. dzielnicy przemysłowej rozwija się przemysł lekki i funkcjonuje szereg hurtowni.

Zarówno dogodne położenie geograficzne, sprzyjające rozwojowi turystyki jak i dobra kondycja gospodarcza Myślenic dają nadzieję na dalszy szybki ich rozwój.

Obecnie Myślenice są w ciągłej przebudowie. Krajobraz zmienia się na bieżąco. Przybywa ulic, rond, obiektów użyteczności publicznej, parków. Rozbudowywane są wodociągi. Myślenice stają się nowoczesnym miastem bardzo przyjaznym dla mieszkańców.
Gminie Myślenice udało się pozyskać jedną z największych unijnych dotacji w Małopolsce. Ponad 112 milionów z europejskiej kasy wpłynie na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Nowy, atrakcyjny i ciekawy architektonicznie park, nowoczesne obiekty sportowe: korty tenisowe, skate park czy pełnowymiarowe boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem to efekt rewitalizacji myślenickiego Zarabia. Myślenice przeznaczyły na te cele pozyskane 8 mln 300 tys. zł.
Myślenice otrzymały również dofinansowanie na utworzenie parku przemysłowo-technologicznego (Dolne Przedmieście). 3 700 094,90 zł zostało przeznaczone na wzrost aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha. To tylko niektóre wymienione inwestycje.

Ja podsumowałbym to zdaniem: brawo dla burmistrza i urzędów miejskich Myślenic. Pięknie działacie, tylko szkoda, że nikt z tego co powstaje nie korzysta, no może tylko wieczorami pies z kulawą noga. W tym roku 2020 mamy kolejną rewitalizację Rynku. Ciekawe kto zużył poprzednie materiały, bo ewidentnie zmierzamy od naturalnego kamienia do betonu.