Instrukcja użytkowania lasu

Instrukcja użytkowania lasu

w Ekologia

„Instrukcja użytkowania lasu” to książka autorstwa Petera Wohllebena. Zaś centralnym punktem książki jest życie i interwencja człowieka w naturalnym środowisku leśnym. Wohlleben obrazowo opisuje takie tematy jak wpływ maszyn leśnych na ekosystem. Książka jest dokładną obserwacją dotyczącą ekosystemów leśnych, napisaną przez leśnika.

Instrukcja użytkowania lasuInstrukcja użytkowania lasu

Omówiono w niej również interwencję człowieka w dobór naturalny królestwa zwierząt. Ta interwencja bierze się także z faktu, że ludzie lubią karmić ptaki ziarnem, a jelenie i większe zwierzęta zimą sianem. To zaś znacząco ingeruje w to środowisko i dobór naturalny. Człowiek zmienia nie tylko populację ptaków i jeleni, ale także cały system leśny, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. W myśl idei miłości zmieniamy ekosystem, a wraz z nim całą resztę, co wcale nie jest już takie dobre.

Książka Wollebena daje nam nową perspektywę, co tak naprawdę oznacza dla małych ptaszków, jelonka i sarenki takie nieświadome pomaganie zwierzętom. Okazuje się, że my ludzie, dokarmiając zwierzęta leśne, podnosimy populację zwierząt powyżej poziomu, w którym przyroda sama mogła by je wyżywić. Zwierzęta, skazane na wymarcie na skutek mroźnej zimy, są zachowane i będą w następnych latach eksploatować lasy. Tu w sukurs przychodzi ponowne zalesianie i koncepcja lasów cmentarnych.

Tworzy się tutaj błędne koło, które, gdybyśmy pozwolili naturze działać po swojemu, nie zaistniałoby. Zachowanie lub ekspansja różnorodności biologicznej jest również ingerencją w przyrodę, której nie należy lekceważyć i nie ma absolutnie nic wspólnego z ochroną przyrody. Zalesianie i lasy cmentarne wymagają zrozumienia tematu jedności ekologicznej lasu i znajomości ekosystemu. Dlatego też takimi obiektami należy się zająć fachowo i świadomie.

Instrukcja użytkowania lasu – Podsumowanie:

„Instrukcja użytkowania lasu” – Wohllebena to nowa koncepcja ponownego zbliżenia się do lasu. To zaś wynika bezpośrednio z docenienia tematu i traktowania go z niezbędnym szacunkiem. Lasy zapewniają nam chłód, ale też stwarzają odpowiednie miejsce do rozrostu życia w nim. To zaś nie jest takie proste i oczywiste, jakby się wydawało. Książka ma za zadanie zachęcenie nas do odwiedzania przyrody jako gość, który zachowuje zasady ekosystemu. Zaprasza nas do obserwowania przyrody lub zbierania jej owoców.

W Instrukcji użytkowania lasu pełno jest interesujących informacji, o których mało kto wie i których by nie podejrzewano, gdyby nie ta wnikliwa analiza. Pełno opisów właściwego ekosystemu i świadomej pomocowości zwierzętom. Pełno wnikliwej analizy i obserwacji w duchu rozwoju świadomości.

Książki Petera Wollebena:

2015 – Das geheime Leben der Bäume – Sekretne życie drzew 
2016 – Das Seelenleben der Tiere – Duchowe życie zwierząt
2017 – Nature’s Secret Network – Nieznane więzi natury
2017 – Hörst du wie die Bäume sprechen? – O czym szumią drzewa?
2017 – Gebrauchsanweisung für den Wald – Instrukcja obsługi lasu
2019 – Das geheime Band zwischen Mensch und Natur – Dotknij, poczuj, zobacz. Fenomen relacji człowieka z naturą

PS. Co tu dużo mówić – ciągnie wilka do lasu. – August Witti

____
#Las