Zwierzęta mają duszę

w Rozwój

Zwierzęta mają duszę. Papież Franciszek przedstawił swoje stanowisko w tej kluczowej debacie, kiedy powiedział małemu chłopcu, który stracił psa i rozpaczał, że raj jest otwarty dla wszystkich stworzeń Bożych. Nasz polski papież Jan Paweł II w 1990 r. powiedział, że zwierzęta mają duszę. Nie wszyscy chrześcijanie i katolicy zgadzają się co do tego że, zostaną powitani w niebie wraz ze swymi zwierzętami. A jak zapatrują się na to inne religie? Ich zdanie i wiara może różnić się od tutaj panującej religii. Ogólne przekonanie jest jednak zatwardziałe i egoistyczne, gdyż ludzie wyznający katolicyzm są przekonani mimo odmiennego od nich zdania papieży, że zwierzęta duszy nie mają. Cóż za zarozumialstwo i dyskryminacja.

Zwierzęta mają duszęZwierzęta mają duszę – Obserwacja:

Chrześcijańskie Pismo Święte nie mówi o tym bezpośrednio. Ale we wczesnych rozdziałach Księgi Rodzaju 1, 2, 6-9 czytam, że Bóg stworzył, potwierdził i umiłował zwierzęta w pierwszym raju Eden. Czytałem również w historii o potopie, że Bogu zależało na ochronie ich przed tonącymi wodami. Jeśli zatem Bóg powołał zwierzęta do życia, kochał je, chronił i wyobrażał sobie ich przyszły raj, w którym lew będzie leżeć z barankiem, to wniosek nasuwa się sam „Zwierzęta mają duszę, gdyż Bóg, który kocha całe stworzenie, zapewnił im kontynuację życia po tym życiu”. Mają część boskiej iskry, ducha. Ale my ludzie, jesteśmy stworzeni na „boski obraz”. Zwierzęta zaś nie mają takiej zdolności, ale to nie wyklucza ich z życia pozagrobowego.

Zwierzęta mają duszę – Rozważania:

Islam  nie daje jednoznacznej odpowiedzi jak Watykan. W islamie bowiem wszystkie dusze są wieczne, bo tak jest w istocie, w tym także dusze zwierząt. Aby dostać się do nieba /Jannah/, zwierzęta /istoty/ muszą zostać osądzone przez Boga w Dniu Sądu. Ale zwierzęta nie są oceniane tak, jak ludzie. Koran mówi, że ci, którzy wejdą do raju, mogą mieć wszystko, czego chcą. Zatem niejako oczywistym jest, że możemy po prostu zabrać ze sobą swojego zwierzaka.

W buddyzmie niebo w których istota może się odrodzić jest wielopoziomowe i nie są to miejsca stałe. Po śmierci następują narodziny i cykl zaczyna się od nowa. Człowiek odradza się w innym miejscu i trwa to aż do Nirwany. Ponadto buddyzm postrzega zwierzęta jako istoty czujące /podobnie jak ludzie/. Mówi taż, że ludzie mogą odrodzić się jako zwierzęta, a zwierzęta mogą odrodzić się jako ludzie. Zatem rozważania są bezzasadne , gdyż udzie i zwierzęta są ze sobą powiązani.

Zwierzęta mają duszę – Konstatacja:

Hinduizm przedstawia nam również reinkarnację, w której wieczna dusza istoty, czyli jiva, odradza się po śmierci na innym planie, trwając aż do wyzwolenia duszy /moksza/. Zwierzęta mają dusze i ewoluują do poziomu ludzkiego podczas procesu reinkarnacji. Więc tak czy siak, zwierzęta są częścią tego samego cyklu życia-śmierci-odrodzenia, w którym my jesteśmy. W pewnym momencie zwierzęta przestają być zwierzętami, a ich dusze wchodzą w ludzkie ciała, aby mogły być bliżej Boga.

Judaizm jest niejasny co do tego, czy istnieje niebo i piekło. Zatem trudno tu rozważać czy zwierzęta mają duszę. W tekstach żydowskich wspomina się o różnych miejscach, które przypominają niebo i piekło. Trudno je jednak przeanalizować duszę zwierząt. Niektórzy rabini twierdzą, że mają, inni, że nie, jak to w judaizmie. Jasne jest jednak, że zwierzęta mają dusze. Żydzi, przestrzegający koszerności, nie jedzą krwi ptaków i ssaków, ponieważ podobno tam przetrzymywana jest ich dusza. Ale ponieważ judaizm wyraźnie mówi, że zwierzęta są stworzone przez Boga, są zdolne do cierpienia i wymagają opieki. Zatem zwierzęta maja duszę i mogą iść do nieba.

Zwierzęta mają duszę – Podsumowanie:

Uniwersaliści nie głoszą jednego konkretnego wyznania ani nie popierają jednego konkretnego dogmatu. Wszystko, co uważamy za prawdziwe w odniesieniu do ludzi, najprawdopodobniej odnosi się do zwierząt, ponieważ bardzo szanujemy nasze zwierzęta domowe. Wielu po śmierci ukochanego zwierzaka powiedziałoby, że przeszli za Tęczowy Most. A co to dokładnie oznacza, zależy już od osoby, która to mówi.

PS. Ale koty nie są mile widziane, ponieważ Bóg jest alergikiem. – August Witti

____________
#DuszaZwierząt

Tags: